Project Description

Oasen storsenter

Mt vest har i dette prosjektet, sammen med sine samarbeidspartnere levert en komplett teknisk pakke for senter utvidelse og rehabilitering av deler av senterets eldre lokaler.

Leveransen har bestått i prosjektering og utførelse av Sanitær-, varme-, sprinkler-, kjøling-, ventilasjon-, elektro-, telekom- og byggautomasjonsinstallasjoner.

Arbeidene har omfattet ca. 4 100 m2 av senteret butikkareal.