Project Description

Haugaland kraft

Mt vest har i gjennom flere prosjekter levert byggautomasjon (EM systemer) til Haugaland kraft sine bygg.

Leveransene har omfattet styring og overvåking av, romtemperaturstyring, varmesentral, kjølesentral, datarom ventilasjonsaggregater og Elektro.

Arbeidene har omfattet ca. 10 000 m2 eksisterende bygningsmasse.