Project Description

Sveio soknehus

Mt vest har i dette prosjektet, sammen med sine samarbeidspartnere levert en komplett teknisk pakke for Sveio sokn sitt nye soknehus.

Leveransen har bestått i prosjektering og utførelse av Sanitær-, varme-, kjøling-, ventilasjon-, elektro-, telekom- og byggautomasjonsinstallasjoner.

Arbeidene har omfattet ca. 500 m2 nybygg.