Project Description

Vea sykehjem

Mt vest har levert byggautomasjon (EM systemer, Johnson Controls og KNX) til Vea sykehjem sin utvidelse.

Leveransene har omfattet styring og overvåking av, romtemperaturstyring, varmesentral, kjølesentral, datarom ventilasjonsaggregater og Elektro.

Arbeidene har omfattet ca. 5 000 m2 nybygg.